Arbetsmiljöpolicy

Huvudansvaret för företagets arbetsmiljö bärs av företagsledningen. 

Gemensamt ansvarar alla medarbetare för och aktivt bidrar till att skapa en god psykosocial arbetsmiljö.

Vi ska verka för:

  • Att alla anställda kan påverka sin arbetssituation och personliga utveckling.
  • Att ständigt arbeta med förbättrande och förebyggande åtgärder.
  • Att uppfylla de krav som ställs på oss i lagar och förordningar.