IMG 9167 Svartvit

Kvalitetsarbete

För våra kunders skull och vår egen

VattenEl med Environmental Product Declaration

Vi köper vattenkraftproducerad el med EPD från
Vattenfall AB. EPD-Environmental Product Declaration – är en av IVL Svenska Miljöinstitutet registrerad certifierad miljödeklaration med kvalitetssäkrade uppgifter om exempelvis resursförbrukning, utsläpp, avfall och återvinning.

Mer info: www.vattenfall.se/foretag/miljo/bra-miljoval/miljovarudeklaration-epd

LG Collection AB Diplom VattenEl EPD 180101-191231

Vattenel

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningens miljöbedömning görs utifrån kriterier som utvärderar del ingående ämnens egenskaper, dels livscykelspåverkan från produkten.

Varan kan få bedömningen RekommenderasAccepteras eller Undviks.

 

Laminat Bänkskiva - Accepteras

Hi-Macs - Accepteras

 

Mer info: byggvarubedomningen.se

Byggvarubedömningen

Delar av vårt sortiment är BASTA-registrerat.

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.

Dessa produkter är anslutna till BASTA-registret:

Bänkskiva EASY Kristall Vit, PF
Bänkskiva EASY Brown Santa Oak, PF
Bänkskiva EASY Eklamell, PF
Bänkskiva EASY Acacia, PF
Bänkskiva EASY Black Brazil, PF (Båda ytorna)
Bänkskiva EASY Slate Midgrey, PF
Bänkskiva EASY Marmo Roma, PF
Bänkskiva EASY Zeus Antracite, PF
Bänkskiva EASY Light Grey Twist, PF
Bänkskiva EASY Svartvit Korn, PF
Bänkskiva EASY Myriade Vit, PF
Bänkskiva EASY Santana Oak, PFVHB
Bänkskiva EASY Eklamell, PFVHB
Bänkskiva EASY Acacia, PFVHB
Bänkskiva EASY Boklamell, PFVHB
Bänkskiva EASY Black Brazil, PFVHB (Båda ytorna)
Bänkskiva EASY Slate Midgrey, PFVHB
Bänkskiva EASY Marmo Roma, PFVHB
Bänkskiva EASY Zeus Antracit, PFVHB
Bänkskiva EASY Light Grey Twist, PFVHB
Bänkskiva EASY Svartvit Korn, PFVHB
Bänkskiva EASY Myriade Vit

Mer info: www.bastaonline.se

Basta

Vi är anslutna till FTI (F.d REPA) registret

Den visionära framtidsbilden är ett kretsloppsanpassat samhälle där det mesta av det som idag betraktas som avfall kommer till nytta som någon form av resurs. Producentansvar innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar, producenten är skyldig att ta hand om vara även efter konsumenternas slutanvändning.

Mer info: www.ftiab.se

Fti Utan Text 2Cm

SundaHus Miljödata

Ett viktigt verktyg för fastighetsägare att säkerställa medvetna materialval och att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. Bedömningsskalan A-D där A är bäst och D är sämst.

BED.   PRODUKTNAMN

B          Bänkskiva EASY
A          Bänkskiva Ek Hårdvaxoljad Svartbets
A          Bänkskiva i massiv trä- Amerikansk valnöt
A          Bänkskiva i massiv trä- Ek Hårdvaxolja
A          Bänkskiva i massiv trä- Hårdvaxoljad Ask
A          Bänkskiva i massiv trä- Vit hårdvaxoljad Ask
A          Bänkskiva i massiv trä- Vit hårdvaxoljad Ek
B          Bänkskiva Laminat
B          Dekolor Dekodur
B          Hi-Macs Silica
C-         Hårdvaxolja 3111 Vit
C-         Hårdvaxolja 3130 Skiffer
B          Kantband EASY med smältlim
C-         Kantband EASY utan smältlim
B          LG HI-MACS
C-         LG Hi-Macs lim komp. A
C-         LG Hi-Macs lim komp. B
C-         LiGna Hårdvaxolja
B          LiGna Naturolja
C-         LiGna Svartbets 1373
B          LiGna Träolja
B          Metallica stänkpanel med ABS list
B          Metallica stänkpanel med laminatlist
A          Sidoavslutningslister
B          Stänkpanel EASY

 

Sundahus