Kvalitet

Kvalitetspolicy

  • Motsvara våra kunders förväntningar och göra deras verksamhet framgångsrik.
  • Långsiktiga relationer grundade på förtroende.
  • Kvalitet är det bestående intrycket av vår samlade prestation.

För våra kunders skull och för vår egen

LG Collection har ett omfattande kvalitetsarbete.
Vi arbetar systematiskt med att minimera vår miljöpåverkan både i tillverkningen och genom valet av råvaror. I dag är 95 procent av all träråvara miljöcertifierad.
Med vårt genomtänkta kundorder- och produktionssystem kan vi förverkliga din kreativa lösning med högsta kvalitet. Till vår hjälp har vi de bästa materialen, avancerade maskiner och erfarna medarbetare med hantverksmässigt kunnande och öga för perfektion.