FTI

Vi är anslutna till FTI (F.d REPA) registret

Den visionära framtidsbilden är ett kretsloppsanpassat samhälle där det mesta av det som idag betraktas som avfall kommer till nytta som någon form av resurs. Producentansvar innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar, producenten är skyldig att ta hand om vara även efter konsumenternas slutanvändning.

Mer info: www.ftiab.se