SundaHus

SundaHus Miljödata

Ett viktigt verktyg för fastighetsägare att säkerställa medvetna materialval och att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. Bedömningsskalan A-D där A är bäst och D är sämst.

BED.   PRODUKTNAMN

B          Bänkskiva EASY
A          Bänkskiva Ek Hårdvaxoljad Svartbets
A          Bänkskiva i massiv trä- Amerikansk valnöt
A          Bänkskiva i massiv trä- Ek Hårdvaxolja
A          Bänkskiva i massiv trä- Hårdvaxoljad Ask
A          Bänkskiva i massiv trä- Vit hårdvaxoljad Ask
A          Bänkskiva i massiv trä- Vit hårdvaxoljad Ek
B          Bänkskiva Laminat
B          Dekolor Dekodur
B          Hi-Macs Silica
C-         Hårdvaxolja 3111 Vit
C-         Hårdvaxolja 3130 Skiffer
B          Kantband EASY med smältlim
C-         Kantband EASY utan smältlim
B          LG HI-MACS
C-         LG Hi-Macs lim komp. A
C-         LG Hi-Macs lim komp. B
C-         LiGna Hårdvaxolja
B          LiGna Naturolja
C-         LiGna Svartbets 1373
B          LiGna Träolja
B          Metallica stänkpanel med ABS list
B          Metallica stänkpanel med laminatlist
A          Sidoavslutningslister
B          Stänkpanel EASY

 

Mer info: www.sundahus.se