SundaHus

SundaHus Miljödata

Ett viktigt verktyg för fastighetsägare att säkerställa medvetna materialval och att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. Bedömningsskalan A-D där A är bäst och D är sämst.

 

Sidoavslutningslister - A
Bänkskiva i Amerikansk Valnöt - A
Bänkskiva i EK med hårdvaxolja - A
Bänkskiva i Ek med Vit hårdvaxolja - A
Bänkskiva i Ek med Svartbets hårdvaxolja - A
Bänkskiva i Ask/Kärn Ask med hårdvaxolja - A
Bänkskiva i Ask/Kärn Ask med Vit hårdvaxolja - A
HI-MACS - B
Hi-Macs Silica - A
Bänkskiva Laminat - B
LiGna Träolja - B
Bänkskiva EASY - B
LiGna Hårdvaxolja - C
Dekodur Dekolor - B

Mer info: www.sundahus.se