Produktion

Våra lokalytor värms till 75 % upp med fjärrvärme, resterande del med olja eller direktel.

Fjärrvärmen produceras av bio-bränsle, och askan återförs till skogen.

I möjligaste mån används lågenergilampor i alla glödlampsarmaturer.

De skivor som konfektioneras av LG Collection förses vanligen med kantlister av högtryckslaminat, trälist eller kantband av ABS/PP. PVC används inte längre i några produkter. Trälisterna limmas vid skivan med vattenbaserat vitlim. Lister av högtryckslaminat och ABS/PP limmas med smältlim.

Färger

Trälister kan behandlas med bets, som sedan klarlackas, med färg eller med pigmenterad klarlack. Betsade lister lackeras med syrahärdande klarlack.

Färgrester och rester av lösningsmedel från penseltvätt och annan rengöring samlas upp och lämnas för destruktion.

Avfall

Avfallet består dels av förpackningar från inköpt material, dels av spill från produktionen. Vi har en hög ambition i vår hantering av avfall. Därför källsorterar vi vårt avfall och målet är att så lite som möjligt skall bli deponi eller restprodukter.

Sortering sker i följande fraktioner: Återvinning - kontorspapper, well, plast, metallskrot, olja och elektronik. Förbränning till energi – träavfall, spån, HI-MACS®. Destruktion – Lösningsmedel, lim och kylmedia (glykoler). Deponi - Sten-, Glas- och porslins-spill.