Bänkskiva Massivträ

0080 (Körsbär EASY)

0080 Körsbär Massivträ

Beteckning Artikelnr Format Yta Riktat mönster Långsidor Kortsidor
Bänkskiva Körsbär 0080 BH0080L5JJK6 620X620X27mm Grundoljad - Radiefräst Rak

Bänkskiva
Körsbär 0080

BH0080L5AJK6 820X620X27mm Grundoljad - Radiefräst Rak

Bänkskiva
Körsbär 0080

BH0080L5CJK6 1220X620X27mm Grundoljad - Radiefräst Rak
Bänkskiva
Körsbär 0080
BH0080L5EJK6 1620X620X27mm Grundoljad - Radiefräst Rak
Bänkskiva
Körsbär 0080
BH0080L5OJK6 3020X620X27mm Grundoljad - Radiefräst Rak
Bänkskiva
Körsbär 0080
BH0080L5ORK6 3020X900X27mm Grundoljad - Radiefräst Rak