0080 Körsbär Easy
0080 Körsbär Massivträ

0080 Körsbär Massivträ

Beteckning Artikelnr Format Yta Långsidor Kortsidor
Bänkskiva
Körsbär 0080
BH0080L5JJK6 620X620X27mm Grundoljad Radiefräst Rak

Bänkskiva
Körsbär 0080

BH0080L5AJK6 820X620X27mm Grundoljad Radiefräst Rak

Bänkskiva
Körsbär 0080

BH0080L5CJK6 1220X620X27mm Grundoljad Radiefräst Rak
Bänkskiva
Körsbär 0080
BH0080L5EJK6 1620X620X27mm Grundoljad Radiefräst Rak
Bänkskiva
Körsbär 0080
BH0080L5OJK6 3020X620X27mm Grundoljad Radiefräst Rak
Bänkskiva
Körsbär 0080
BH0080L5ORK6 3020X900X27mm Grundoljad Radiefräst Rak

 

Till återförsäljare