Skotsel Himacs

Skötsel & Garanti

Skötsel Hi-Macs

Välkommen att ta del av Skötsel- och Underhållsinstruktioner för HI-MACS®

S28 Alpine White Himacs 1

Garanti

Vår tillverkare lämnar 5-15 års garanti på HI-MACS® beroende på produkt, förutsatt att installationen görs av behörig installatör. Du ska inte ställa heta kärl direkt på ytan – använd alltid underlägg! HI-MACS® är porfritt, vilket innebär att det inte suger åt sig smuts och är lätt att hålla rent – vatten och vanligt rengöringsmedel räcker. Mörka och pigmenterade varianter är dock mer repkänsliga än ljusa och kräver en varligare hantering. Om det uppstår en skada i materialet så är den möjlig att reparera. Mindre repor kan slipas bort med ett sandpapper korn 600 eller vit disksvamp. HI-MACS® består till 70 procent av naturliga mineraler som binds samman av akryl och pigment. Mineralerna tas tillvara i samband med aluminiumproduktion och materialet är därmed ett smart sätt att använda en restprodukt i ett nytt sammanhang.