btb210-naturolja.jpg
Naturolja

Naturolja

Naturolja 0,5 L

Linolja, bivax, karnaubavax, sickativ (torkmedel), Isododekan.

Alternativ till LiGna Träolja.

Vaxinnehållet ger snabbt en härlig yta som dock kräver underhåll.

Risk för självantändning i använda trasor, trassel etc. Använda trasor, trassel mm. läggs i vatten eller eldas upp för att undvika självantändning.

Vid brandsläckning använd sand. Använd aldrig vatten

Burk: 0,5 liter

Till återförsäljare