btb201-ligna_traolja.jpg
Träolja

Träolja

Träolja

LiGna Träolja är en högraffinerad, kallpressad, rå linolja. Innehåller inga tillsatser.

Risk för självantändning i använda trasor, trassel etc. Använda trasor, trassel mm. läggs i vatten eller eldas upp för att undvika självantändning.

Vid brandsläckning använd sand. Använd aldrig vatten.

Burk: 0,5 liter

Till återförsäljare