btb204_vax.jpg
Vax

Vax

Vax

Linolja och olika vaxer.

Bästa val för ljusa träslag, som skivor av björk och lönn.

Risk för självantändning i använda trasor, trassel etc. Använda trasor, trassel mm. läggs i vatten eller eldas upp för att undvika självantändning.

Vid brandsläckning använd sand. Använd aldrig vatten

Tub: 50 g

Till återförsäljare