IMG 9167 Svartvit

Bedömningssystem

I produktutvecklingen låter vi bedöma produkter i våra olika produktområden. 

VattenEl med Environmental Product Declaration

Vi köper vattenkraftproducerad el med EPD från
Vattenfall AB. EPD-Environmental Product Declaration – är en av IVL Svenska Miljöinstitutet registrerad certifierad miljödeklaration med kvalitetssäkrade uppgifter om exempelvis resursförbrukning, utsläpp, avfall och återvinning.

Mer info: www.vattenfall.se/foretag/miljo/bra-miljoval/miljovarudeklaration-epd

LG Collection AB Diplom Klimatneutral el

 

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningens miljöbedömning görs utifrån kriterier som utvärderar del ingående ämnens egenskaper, dels livscykelspåverkan från produkten.

Varan kan få bedömningen RekommenderasAccepteras eller Undviks.

BED.               PRODUKT

Accepteras     Laminat Bänkskiva

Mer info: byggvarubedomningen.se

 

SundaHus Miljödata

Ett viktigt verktyg för fastighetsägare att säkerställa medvetna materialval och att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. Bedömningsskalan A-D där A är bäst och D är sämst.

BED.   PRODUKTNAMN

B          Bänkskiva EASY
B          Stänkpanel EASY
B          Kantband EASY med smältlim
C-         Kantband EASY utan smältlim

B          Bänkskiva Laminat

A          Bänkskiva Massivträ, Ek Hårdvaxolja Svartbets
A          Bänkskiva Massivträ, Amerikansk Valnöt
A          Bänkskiva Massivträ, Ek Hårdvaxolja
A          Bänkskiva Massivträ, Ek Hårdvaxolja Vit
B          Bänkskiva Massivträ, Ek Hårdvaxolja Ebony 
B          Bänkskiva Massivträ, Ek Hårdvaxolja Klippgrå
A          Bänkskiva Massivträ, Ask Hårdvaxolja
A          Bänkskiva Massivträ, Ask Hårdvaxolja Vit

C-         Hårdvaxolja 3111 Vit
C-         Hårdvaxolja 3130 Skiffer
C-         LiGna Hårdvaxolja
B          LiGna Naturolja
C-         LiGna Svartbets 1373
B          LiGna Träolja

A          Sidoavslutningslister
B          Vinkelbeslag
B          Konsol

 

 

Vi är anslutna till NPS, Näringslivets Producentansvar

Näringslivets Producentansvar är en godkänd producentansvarsorganisation som arbetar för att driva utvecklingen mot en cirkulär och spårbar materialåtervinning – så att fler förpackningar ska kunna bli förpackningar igen.

Mer info: https://npa.se/