IMG 9167 Svartvit

Bedömningssystem

I produktutvecklingen låter vi bedöma produkter i våra olika produktområden. 

VattenEl med Environmental Product Declaration

Vi köper vattenkraftproducerad el med EPD från
Vattenfall AB. EPD-Environmental Product Declaration – är en av IVL Svenska Miljöinstitutet registrerad certifierad miljödeklaration med kvalitetssäkrade uppgifter om exempelvis resursförbrukning, utsläpp, avfall och återvinning.

Mer info: www.vattenfall.se/foretag/miljo/bra-miljoval/miljovarudeklaration-epd

LG Collection AB Diplom Klimatneural Vattenkraft 2023

 

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningens miljöbedömning görs utifrån kriterier som utvärderar del ingående ämnens egenskaper, dels livscykelspåverkan från produkten.

Varan kan få bedömningen RekommenderasAccepteras eller Undviks.

BED.               PRODUKT

Accepteras     Laminat Bänkskiva

Accepteras     HI-MACS 


Mer info: byggvarubedomningen.se

 

SundaHus Miljödata

Ett viktigt verktyg för fastighetsägare att säkerställa medvetna materialval och att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. Bedömningsskalan A-D där A är bäst och D är sämst.

BED.   PRODUKTNAMN

B          Bänkskiva EASY
A          Bänkskiva Ek Hårdvaxoljad Svartbets
A          Bänkskiva i massiv trä- Amerikansk valnöt
A          Bänkskiva i massiv trä- Ek Hårdvaxolja
A          Bänkskiva i massiv trä- Hårdvaxoljad Ask
A          Bänkskiva i massiv trä- Vit hårdvaxoljad Ask
A          Bänkskiva i massiv trä- Vit hårdvaxoljad Ek
B          Bänkskiva Laminat
B          Dekolor Dekodur
B          Hi-Macs Silica
C-         Hårdvaxolja 3111 Vit
C-         Hårdvaxolja 3130 Skiffer
B          Kantband EASY med smältlim
C-         Kantband EASY utan smältlim
B          LG HI-MACS
C-         LG Hi-Macs lim komp. A
C-         LG Hi-Macs lim komp. B
C-         LiGna Hårdvaxolja
B          LiGna Naturolja
C-         LiGna Svartbets 1373
B          LiGna Träolja
B          Metallica stänkpanel med ABS list
B          Metallica stänkpanel med laminatlist
A          Sidoavslutningslister
B          Stänkpanel EASY
B          Vinkelbeslag 

 

 

Vi är anslutna till FTI-registret

Den visionära framtidsbilden är ett kretsloppsanpassat samhälle där det mesta av det som idag betraktas som avfall kommer till nytta som någon form av resurs. Producentansvar innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar, producenten är skyldig att ta hand om vara även efter konsumenternas slutanvändning.

Mer info: www.ftiab.se