IMG 9167 Svartvit

Bedömningssystem

I produktutvecklingen låter vi bedöma produkter i våra olika produktområden. 

VattenEl med Environmental Product Declaration

Vi köper vattenkraftproducerad el med EPD från
Vattenfall AB. EPD-Environmental Product Declaration – är en av IVL Svenska Miljöinstitutet registrerad certifierad miljödeklaration med kvalitetssäkrade uppgifter om exempelvis resursförbrukning, utsläpp, avfall och återvinning.

Mer info: www.vattenfall.se/foretag/miljo/bra-miljoval/miljovarudeklaration-epd

LG Collection AB Diplom VettenEl EPD 20210101-20221231

 

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningens miljöbedömning görs utifrån kriterier som utvärderar del ingående ämnens egenskaper, dels livscykelspåverkan från produkten.

Varan kan få bedömningen RekommenderasAccepteras eller Undviks.

BED.               PRODUKT

Accepteras     Laminat Bänkskiva

Accepteras     HI-MACS 


Mer info: byggvarubedomningen.se

 

 

Delar av vårt sortiment är BASTA-registrerat.

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.

Dessa produkter är anslutna till BASTA-registret:

Stänkpanel EASY Kakellaminat Vit, Olistad

Bänkskiva EASY Kristall Vit
Stänkpanel EASY Kristall Vit

Bänkskiva EASY Oljad Ek
Stänkpanel EASY Oljad Ek

Bänkskiva EASY Carrara Marble
Stänkpanel EASY Carrara Marble

Bänkskiva EASY Cento
Stänkpanel EASY Cento

Bänkskiva EASY Flash Black
Stänkpanel EASY Flash Black

Bänkskiva EASY Granat Skiffer Ljus
Stänkpanel EASY Granat Skiffer Ljus

Bänkskiva EASY Svart Kaviar
Stänkpanel EASY Svart Kaviar

Bänkskiva EASY Acacia
Stänkpanel EASY Acacia

Bänkskiva EASY Virrvarr Silver
Stänkpanel EASY Virrvarr Silver

Bänkskiva EASY Virrvarr Antracit
Stänkpanel EASY Virrvarr Antracit

Bänkskiva EASY Zeus Antrazit
Stänkpanel EASY Zeus Antrazit

Mer info: www.bastaonline.se

 

 

SundaHus Miljödata

Ett viktigt verktyg för fastighetsägare att säkerställa medvetna materialval och att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. Bedömningsskalan A-D där A är bäst och D är sämst.

BED.   PRODUKTNAMN

B          Bänkskiva EASY
A          Bänkskiva Ek Hårdvaxoljad Svartbets
A          Bänkskiva i massiv trä- Amerikansk valnöt
A          Bänkskiva i massiv trä- Ek Hårdvaxolja
A          Bänkskiva i massiv trä- Hårdvaxoljad Ask
A          Bänkskiva i massiv trä- Vit hårdvaxoljad Ask
A          Bänkskiva i massiv trä- Vit hårdvaxoljad Ek
B          Bänkskiva Laminat
B          Dekolor Dekodur
B          Hi-Macs Silica
C-         Hårdvaxolja 3111 Vit
C-         Hårdvaxolja 3130 Skiffer
B          Kantband EASY med smältlim
C-         Kantband EASY utan smältlim
B          LG HI-MACS
C-         LG Hi-Macs lim komp. A
C-         LG Hi-Macs lim komp. B
C-         LiGna Hårdvaxolja
B          LiGna Naturolja
C-         LiGna Svartbets 1373
B          LiGna Träolja
B          Metallica stänkpanel med ABS list
B          Metallica stänkpanel med laminatlist
A          Sidoavslutningslister
B          Stänkpanel EASY
B          Vinkelbeslag 

 

 

Vi är anslutna till FTI-registret

Den visionära framtidsbilden är ett kretsloppsanpassat samhälle där det mesta av det som idag betraktas som avfall kommer till nytta som någon form av resurs. Producentansvar innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar, producenten är skyldig att ta hand om vara även efter konsumenternas slutanvändning.

Mer info: www.ftiab.se