0031 Ek Hardvaxolja 1800X610mm Mh

Montering och skötsel
EASY Massivträ

Dessa anvisningar är till hjälp vid montering av EASY bänkskivor i Massivträ. Felaktig hantering kan förkorta skivornas livslängd.
Om monteringen inte utförts enligt dessa anvisningar, gäller inte garantin. Läs därför igenom anvisningarna noga.

Klicka på bilden nedan för att läsa online eller ladda ner.