Frågetecken Ccc9c4

Frågor & Svar

Frågor & Svar

F Vilken ytbehandling rekommenderar ni för massiva träskivor?
S Vi rekommenderar hårdvaxoljning då den ger träskivan ett mycket bra skydd och kräver väsentligt mindre underhåll än med vanlig linolja. Vid normalt slitage ca en gång vartannat år.

F Hur ofta måste massiva, linoljebehandlade träskivor oljas?
S Upprepa behandlingen minst en gång första veckan, därefter en gång i veckan i tre veckor. Upprepa efter en månad, tre månader och sex månader. Därefter räcker det med en eller två gånger per år.

F Varför skall man inte limma fast massiva träskivor?
S Massiva träskivor måste kunna röra sig. Limmas de fast finns en uppenbar risk för att skivorna spricker. Skivorna ska monteras med medföljande monteringsvinklar så att skruven kan löpa i det avlånga hålet tvärs skivan.

F Kan en massiv träskiva ändra mått?
S Ja, tänk på att trä är ett levande material och påverkas av luftfuktigheten. Massiva träskivor rör sig i djupled. (Tänk också på att inte skruva fast träskivor "stumt", utan se till att löphål finns för rörelser i träet.)