Frågetecken (7)

Frågor & Svar

Frågor och svar

F Hur tåliga är blanka och mörka laminatbänkskivor?
S Blanka och mörka laminat har lika hård yta som annan laminat men repor, fläckar och slitage syns tydligare.

F Kan man sätta en varm kastrull på en laminatbänkskiva?
S Använd alltid underlägg eftersom det kan vara svårt att avgöra kärlets temperatur.

F Hur sköter jag min laminatbänkskiva?
S Med vatten och milt rengöringsmedel. Använd aldrig några slipande rengöringsmedel på laminatytan, som skurpulver, stålull, nylonsvamp eller likande, eftersom detta kan repa ytan.