Laminat Solid Color

Teknisk Info

Högtryckslaminat

Högtryckslaminatet med tjockleken 0.8 mm består till 65% av kraftpapper, producerad av oblekt pappersmassa från skogar på norra halvklotet, främst Norden, USA och Kanada. Papperet tillverkas till övervägande del av sågspån, bark och toppar, som annars skulle brännas. I viss utsträckning ingår även returpapper. Halten kraftpapper beror på laminatets tjocklek och är över 90% vid 12 mm tjockt laminat.

 

Kraftpapperet impregneras med Fenolformaldehydharts och läggs i flera lager. Överst läggs ett dekortryckt mönsterpapper impregnerat med Melamin och överst ett skikt Melamin. Mönsterpapperet trycks med färger fria från tungmetaller. Färgerna är huvudsakligen vattenbaserade. Om laminatet skall göras flamsäkert, behandlas laminatets kärna med en tillsats som inte innehåller halogener.

 

Laminatet pressas sedan under högt tryck och hög värme. Genom att använda olika bearbetade pressplåtar, får laminatets yta önskad struktur. Det färdiga Högtryckslaminatet för snickeriändamål är ungefär 0.8 mm tjockt. Det tillverkas också tjockare skivor, bland annat 4.2 mm för väggbeklädnad och 12 mm för fribärande skärmväggar.

 

Melamin framställs genom en process där koldioxid reagerar med ammoniak, som i sin tur är framställt av luftens kväve. Fenol är en petrokemisk produkt, och Formaldehyd framställs genom oxidering av Metanol. Formaldehyden är hårt bundet till fenolen, så hårt att det inte går att mäta någon avspaltning av Formaldehyd. Under produktionen reagerar de olika hartserna irreversibelt med varandra och det bildas bryggformiga kemiska bindningar. Resultatet blir ett reaktionsfritt och stabilt material med egenskaper helt olika beståndsdelarnas.

 

Avfall kan deponeras eller brännas i godkänd industriell förbränningsugn.