Montering & skötsel

LG Collection

Montering & skötsel

MONTERING AV STÄNKPANEL UTAN ALULIST

OBS! Innan monteringen börjar, för bästa resultat, se till att det är rent, dammfritt och att väggen är slät. Montera bort eventuell blandare.

Montera inte laminatstänkpanel ovanför en golvspis med spisventilation riktad mot stänkpanelen.

Testa alltid att panelen passar innan den limmas upp!

DET HÄR BEHÖVER DU

  • Mjukfog för våtrum, exempelvis silikon
  • Monteringslim
  • Vattenpass (skruvdragare om du vill montera bottenlist i aluminium med skruv)
  • Vid långa paneler bör det vara två montörer

MONTERING

1) Limma väggen med monteringslim.

2) Kontrollera med vattenpass innan limningen att panelen hamnar i våg. Montera fast panelen på väggen.

OBS! Lämna alltid ett mellanrum på 3 mm mellan panel och bänkskiva. Har du överskåp bör du ha ett mellanrum på 5 mm mellan panel och överskåp.

VID SKARVNING

Om möjligt, placera ej skarv bakom blandare eller spis.

Montera först den största panelen på väggen. Sätt i slejfen i den monterade panelen och mon­tera den andra panelen så att du får en liten glipa mellan panelerna. Fyll glipan med ColorJoint fogmassa och justera sedan panelen så att glipan försvinner inn­an lim och silikon torkar.

3) Lägg silikon runt om panelen. Se till att det blir helt tätt så att vatten inte kan tränga in bakom skivan.

 

MONTERING & SKÖTSELANVISNINGAR

Dessa anvisningar är till hjälp vid montering och skötsel av stänkpanel.

Montering & skötsel stänkpanel laminat

Montering & skötsel stänkpanel massivträ

Montering & skötsel glas  

Monteringanvisning 4-18 nischsystem

 

Filerna är i PDF-format och kräver Acrobat Reader.