Stänkpanel Mont.

Montering & Skötsel

Stänkpanel

Dessa anvisningar är till hjälp vid montering av stänkpanel. Felaktig hantering kan förkorta skivornas livslängd.
Om monteringen inte utförts enligt dessa anvisningar, gäller inte garantin. Läs därför igenom anvisningarna noga.

Klicka på någon av bilderna nedan för att bläddra online eller ladda ner.

Filerna är i PDF-format och kräver Acrobat Reader.