Varsamma Hander

Miljödeklaration

Vår miljödeklaration utvecklas ständigt. Det handlar om att studera miljöpåverkan från framställning av det råmaterial vi använder ända till omhändertagande av den uttjänta produkten efter 25 år eller mer.

LG Collection är anslutet till FTI (f.d Repa), näringslivets system för återvinning av förpackningar.

Högtryckslaminat

Högtryckslaminat köps, främst från England och Tyskland.

Högtryckslaminatet med tjockleken 0.8 mm består till 65% av kraftpapper, producerad av oblekt pappersmassa från skogar på norra halvklotet, främst Norden, USA och Kanada. Pappret tillverkas till övervägande del av sågspån, bark och toppar, som annars skulle brännas. I viss utsträckning ingår även returpapper. Halten kraftpapper beror på laminatets tjocklek, och är över 90% vid 12 mm tjockt laminat.

Kraftpapperet impregneras med fenolformaldehydharts och läggs i flera lager. Överst läggs ett dekortryckt mönsterpapper impregnerat med melamin och överst ett skikt melamin. Mönsterpappret trycks med färger fria från tungmetaller. Färgerna är huvudsakligen vattenbaserade. Laminatet pressas sedan under högt tryck och hög värme. Genom att använda olika bearbetade pressplåtar, får laminatets yta önskad struktur.

Det färdiga högtryckslaminatet för snickeriändamål är ungefär 0.8 mm tjockt. Det tillverkas också tjockare skivor, bland annat 4 - 6 mm för väggbeklädnad och 12 mm för bänkskivor och fribärande skärmväggar.

Melamin framställs genom en process där koldioxid reagerar med ammoniak, som i sin tur är framställt av luftens kväve. Fenol är en petrokemisk produkt, och formaldehyd framställs genom oxidering av Metanol. Formaldehyden är hårt bundet till fenolen, så hårt att det inte går att mäta någon avspaltning av formaldehyd. Under produktionen reagerar de olika hartserna irreversibelt med varandra och det bildas bryggformiga kemiska bindningar. Resultatet blir ett reaktionsfritt och stabilt material med egenskaper helt olika beståndsdelarnas.

Avfall kan deponeras eller brännas i godkänd industriell förbränningsugn.

6943F Virrvarr Silver 3

Stommar

Bänkskivans stomme består av 100% svanenmärkt snickerispånskiva halv E1. Stommarna tillverkas i Skandinavien.

Laminatet limmas på stommen med ett vitlim som efter torkning är motståndskraftigt mot fukt- och vattenpåverkan. Härdare tillsätts inte. Limmet är en dispersion av polyvinylacetat i vatten.

För att skivan inte skall slå sig, limmas på baksidan antingen spärrlaminat eller vanligast en balansfolie.

0085L Kompaktlaminat Vit Vit Karna 2

Massivträ

Träslagen är huvudsakligen Europeiska, ca 75% är FSC eller PEFC certifierade.

De flesta skivorna behandlas med hårdvaxolja eller linolja. Vissa träslag, exempelvis björk, behandlas med naturvaxer. Oljorna är även i ganska stora mängder ofarliga för människan. Du kan utan betänkligheter äta en smörgås som legat på en oljad skiva.

4065 Karn Ask Helstav 3111 Vit Hardvaxolja 4

Våra förpackningar

Största delen av våra skivor förpackas i polyetetenfolie och stötdämpande profiler, samt wellpapp.
Som lastbärare använder vi träreglar och lastpallar i trä.

LG Collection ingår i FTI-registret (fd REPA). För allt förpackningsmaterial betalar vi en avgift som går till den kommun som slutligen tar hand om avfallet.

Fti Utan Text 2Cm

Produktion

Våra lokalytor värms till 75 % upp med fjärrvärme, resterande del med olja eller direktel.

Fjärrvärmen produceras av bio-bränsle, och askan återförs till skogen.

I möjligaste mån används lågenergilampor i alla glödlampsarmaturer.

De skivor som konfektioneras av LG Collection förses vanligen med kantlister av högtryckslaminat, trälist eller kantband av ABS/PP. PVC används inte längre i några produkter. Trälisterna limmas vid skivan med vattenbaserat vitlim. Lister av högtryckslaminat och ABS/PP limmas med smältlim.

Färger

Trälister kan behandlas med bets, som sedan klarlackas, med färg eller med pigmenterad klarlack. Betsade lister lackeras med syrahärdande klarlack.

Färgrester och rester av lösningsmedel från penseltvätt och annan rengöring samlas upp och lämnas för destruktion.

Avfall

Avfallet består dels av förpackningar från inköpt material, dels av spill från produktionen. Vi har en hög ambition i vår hantering av avfall. Därför källsorterar vi vårt avfall och målet är att så lite som möjligt skall bli deponi eller restprodukter.

Sortering sker i följande fraktioner: Återvinning - kontorspapper, well, plast, metallskrot, olja och elektronik. Förbränning till energi – träavfall, spån. Destruktion – Lösningsmedel, lim och kylmedia (glykoler). Deponi - Glas- och porslins-spill.

 

IMG 9191 Svartvit