Högtryckslaminat

Högtryckslaminat köps, främst från England och Tyskland.

Högtryckslaminatet med tjockleken 0.8 mm består till 65% av kraftpapper, producerad av oblekt pappersmassa från skogar på norra halvklotet, främst Norden, USA och Kanada. Pappret tillverkas till övervägande del av sågspån, bark och toppar, som annars skulle brännas. I viss utsträckning ingår även returpapper. Halten kraftpapper beror på laminatets tjocklek, och är över 90% vid 12 mm tjockt laminat.

Kraftpapperet impregneras med fenolformaldehydharts och läggs i flera lager. Överst läggs ett dekortryckt mönsterpapper impregnerat med melamin och överst ett skikt melamin. Mönsterpappret trycks med färger fria från tungmetaller. Färgerna är huvudsakligen vattenbaserade. Laminatet pressas sedan under högt tryck och hög värme. Genom att använda olika bearbetade pressplåtar, får laminatets yta önskad struktur.

Det färdiga högtryckslaminatet för snickeriändamål är ungefär 0.8 mm tjockt. Det tillverkas också tjockare skivor, bland annat 4 - 6 mm för väggbeklädnad och 12 mm för bänkskivor och fribärande skärmväggar.

Melamin framställs genom en process där koldioxid reagerar med ammoniak, som i sin tur är framställt av luftens kväve. Fenol är en petrokemisk produkt, och formaldehyd framställs genom oxidering av Metanol. Formaldehyden är hårt bundet till fenolen, så hårt att det inte går att mäta någon avspaltning av formaldehyd. Under produktionen reagerar de olika hartserna irreversibelt med varandra och det bildas bryggformiga kemiska bindningar. Resultatet blir ett reaktionsfritt och stabilt material med egenskaper helt olika beståndsdelarnas.

Avfall kan deponeras eller brännas i godkänd industriell förbränningsugn.