Miljöpolicy

LG Collection skall präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete som samtidigt skall ses som en pågående förbättringsprocess.  

Vi vill integrera vårt miljöarbete i vår tillverkning och marknadsföring av skräddarsydda bänkskivor. LG Collection strävar efter att minimera våra produkters
och verksamhetens eventuella negativa inverkan på människa och miljö i alla led.

Vi gör detta genom att:

·         Vi tillverkar och producerar bänkskivor på ett så resurseffektivt och med
           minsta möjliga miljöpåverkan företagsekonomiskt bästa sätt.

·         Följa gällande lagstiftning och myndighetskrav. 

·         Vid inköp beaktar vi miljöaspekter som FSC, PEFC och Svanen-krav mm.

·         Vi är lyhörda för våra kunders krav och intentioner då det gäller miljöfrågor.

·         Vi vill informera och engagera våra medarbetare i vårt miljöarbete så att vi
           motiveras för att arbeta så ansvarsfullt som möjligt.

Mål:

·         Minska vår avfallsmängd

·         Öka andelen FSC-märkta råvaror

·         Engagerad personal 

·         Arbeta med ständiga förbättringar inom miljö