Miljöpolicy

LG Collection skall präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete som samtidigt skall ses som en pågående förbättringsprocess. Vi vill integrera vårt miljöarbete i vår tillverkning och marknadsföring av skräddarsydda bänkskivor. LG Collection strävar efter att minimera våra produkters och verksamhetens eventuella negativa inverkan på människa och miljö i alla led.

Vi gör detta genom att:

· Vi tillverkar och producerar bänkskivor på ett så resurseffektivt och med minsta möjliga miljöpåverkan företagsekonomiskt bästa sätt.

· Följa gällande lagstiftning och myndighetskrav. 

· Vid inköp beaktar vi miljöaspekter som FSC, PEFC och Svanen-krav mm.

· Vi är lyhörda för våra kunders krav och intentioner då det gäller miljöfrågor.

· Vi vill informera och engagera våra medarbetare i vårt miljöarbete så att vi motiveras för att arbeta så ansvarsfullt som möjligt.

Mål:

· Minska vår avfallsmängd

· Öka andelen FSC-märkta råvaror

· Engagerad personal 

· Arbeta med ständiga förbättringar inom miljö