Decosteel DI Combo Slim 3636 Tap Wing LG Collection

Montering av diskho

Vi monterar din diskho med en grundligt beprövad metod, underlimning. Med den slipper du kanter och springor där det samlas smuts, vatten och otrevliga rester.

När vi ska underlimma, fräser vi först ut platsen för diskhon, lite mindre än själva hon. Sedan fräser vi bort en del av skivan underifrån så att hela hon får plats. När vi till sist underlimmat diskhon, är ovansidan slät. Smulor och skräp följer med disktrasan rätt ner i slasken, där det hör hemma. 

Ett begränsat urval hoar kan levereras planlimmade i skivor av kompaktlaminat. 

Underlimning samt planlimning i olika material

Bild Kod Benämning Beskrivning
UL01 Kod:
UL01
Benämning:
Underlimning
Beskrivning:
Diskho som underlimmas i Laminat
UL03 Kod:
UL03
Benämning:
Underlimning
Beskrivning:
Diskho som underlimmas i Massivträ, fasad kant 7 mm
Bild Kod Benämning Beskrivning
UL06 Kod:
UL06
Benämning:
Underlimning
Beskrivning:
Diskho som underlimmas i Kompaktlaminat
UL13 Kod:
UL13
Benämning:
Planlimning
Beskrivning:
Diskho som planlimmas i 12 mm Kompaktlaminat, fasad kant
UL02 Kod:
UL02
Benämning:
Underlimning
Beskrivning:
Diskho som underlimmas i Massivträ, rundad kant. Radie 9 mm