0031_ek_ebony_390x370mm.jpg 0031_ek_ebony_390x370mm.jpg 0031_ek_ebony_390x370mm.jpg
Ek Ebony 0031
LG Collection EK Ebony 1 LG Collection EK Ebony

Ek Ebony 0031

Dekorvax 3161

Tjocklek: 30, 40 mm
Maxlängd: 4 100 mm

Ek är ett hårt, tungt och starkt träslag med goda hållfasthetsegenskaper. Splintveden är ljust gulgrå, distinkt skild från kärnan som är ljus- till mörkbrun.

Medelgrov struktur och märgstrålar som kan framträda mer eller mindre beroende på vilken sida av staven som vänts uppåt. Kärnveden är mycket beständigt mot röta och insekter.
Ek är ett av världens mest populära träslag med ett vidstäckt användningsområde, bl.a. till möbler, parkettgolv, trösklar, dörrar (även utomhus), inredningar och båtar.

Latinskt namn: Quercus petraea (bergek)
Område: Sydösteuropa
Hårdhet: 3,8 Brinell (hårt)

Trä är ett levande material. Den färdiga produkten kan avvika mot prov i fråga om färg och mönster genom naturliga skillnader i träet samt genom påverkan av ljus.

Till återförsäljare