0041_lonn_hardvaxolja.jpg
Lönn 0041

Lönn 0041

 

Tjocklek: 30 mm, 40 mm
Maxlängd: 4 100 mm

Lönn är ett medeltungt, elastiskt och hårt träslag. Spridd över en stor del av norra halvklotet, kända arter i USA och Kanada är sockerlönnen och silverlönnen, i Sverige har vi skogslönn som förekommer i de flesta europeiska länder. Veden är vit till gulvit och har vanligen ingen utpräglad kärnved, ibland bildas dock en ljus till mörkbrun kärna. Märgstrålarna är synliga i alla snitt.
Vid behandling med olja mörknar lönn markant och kan få ett flammigt utseende.
Vid behandling med vax behåller lönn sin ljusa karaktär men gulnar något med tiden. Används till finare möbler, svarveri- och snideriarbeten, verktygshandtag, leksaker samt intarsiaarbeten.

Latinskt namn: Acer platanoides (skogslönn)
Område: Sydösteuropa
Hårdhet: 4,0 Brinell (hårt)

Trä är ett levande material. Den färdiga produkten kan avvika mot prov i fråga om färg och mönster genom naturliga skillnader i träet samt genom påverkan av ljus.

 

Till återförsäljare