0010 Bok Easy
0010 Bok Massivträ

0010 Bok Massivträ

Beteckning Artikelnr Format Yta Riktat mönster Långsidor Kortsidor
Bänkskiva Bok 0010 BH0010L5JJK6 620X620X27mm Grundoljad - Radiefräst Rak

Bänkskiva
Bok 0010

BH0010L5AJK6 820X620X27mm Grundoljad - Radiefräst Rak

Bänkskiva
Bok 0010

BH0010L5CJK6 1220X620X27mm Grundoljad - Radiefräst Rak
Bänkskiva
Bok 0010
BH0010L5EJK6 1620X620X27mm Grundoljad - Radiefräst Rak
Bänkskiva
Bok 0010
BH0010L5OJK6 3020X620X27mm Grundoljad - Radiefräst Rak
Bänkskiva
Bok 0010
BH0010L5ORK6 3020X900X27mm Grundoljad - Radiefräst Rak

 

Till återförsäljare