0030 Ek Easy (1)
0030 Ek Massivträ

0030 Ek Massivträ

Beteckning Artikelnr Format Yta Riktat mönster Långsidor Kortsidor
Bänkskiva Ek 0030 BH0030L5JJK6 620X620X27mm Grundoljad - Radiefräst Rak

Bänkskiva Ek 0030

BH0030L5AJK6 820X620X27mm Grundoljad - Radiefräst Rak

Bänkskiva
Ek 0030

BH0030L5CJK6 1220X620X27mm Grundoljad - Radiefräst Rak
Bänkskiva
Ek 0030
BH0030L5EJK6 1620X620X27mm Grundoljad - Radiefräst Rak
Bänkskiva
Ek 0030
BH0030L5OJK6 3020X620X27mm Grundoljad - Radiefräst Rak
Bänkskiva
Ek 0030
BH0030L5ORK6 3020X900X27mm Grundoljad - Radiefräst Rak

 

Till återförsäljare