bild-kommer.jpg (3)
LiGna Dekorvax Ebony 0,25l

LiGna Dekorvax Ebony 0,25l

Dekorvax Ebony 0,25l

Använd LiGna Dekorvax till massiva träskivor när ytskiktet är slitet eller har skadats. Om skivan skulle skadas eller ytan slipas ner så mycket att träets naturliga färg framträder, används denna pigmenterade Dekorvax som grundbehandling på det skadade stället. Ovanpå denna grundbehandling läggs sedan LiGna Hårdvaxolja opigmenterad.

Till återförsäljare