btb203-ligna_hardvaxolja.jpg
LiGna Hårdvaxolja 0,5l

LiGna Hårdvaxolja 0,5l

Hårdvaxolja 0,5 L

För behandling och underhåll av massivträ. Ger ett täckande ytskikt.
Använd LiGna Hårdvaxolja till massiva träskivor när ytskiktet är slitet eller har skadats.

Risk för självantändning i använda trasor, trassel etc. Använda trasor, trassel mm läggs i vatten eller eldas upp för att undvika självantändning.

Till återförsäljare