Vax (3)
Vax

Vax

Tub: 50 g

Linolja och olika vaxer. För lagning av skadade ytor.

Bästa val för ljusa träslag, som skivor av björk och lönn.

Risk för självantändning i använda trasor, trassel etc. Använda trasor, trassel mm. läggs i vatten eller eldas upp för att undvika självantändning.

Vid brandsläckning använd sand. Använd aldrig vatten

 

Till återförsäljare