Varsamma Hander

Kvalitet och Miljö

För våra kunders skull och vår egen

Vi arbetar systematiskt med att minimera vår miljöpåverkan både i tillverkning och genom valet av råvaror. I dag är 95% av all träråvara miljöcertifierad. Genom att arbeta med tekniska lösningar och råvaror av hög kvalitet kan vi minimera materialanvändningen, minska spillet i produktionen och bidra till ett kontrollerat resursutnyttjande.


LG Collection har ett omfattande kvalitetsarbete. Till vår hjälp har vi de bästa materialen, avancerade maskiner och erfarna medarbetare med hantverksmässigt kunnande och öga för perfektion.